EUROOPA REGIONAALARENGU FONDI TOETUS

Projekti lühikirjeldus: Projekti abil soovime muuta Okmet OÜ tööprotsesse efektiivsemaks. Toetuse raames soetati tootmis seadmed ja -tarkvara. Loodakse vähemalt kaks töökohta ning arendatakse koostööd teiste piirkonna tootjatega.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Okmet OÜ tootmistehnika ja-tarkvara soetamine.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa:15000€